logo logo

Послуги

Послуги, які надає Renergyarrow
01
Постачання зеленої електроенергії
02
Сонячна енергія для власного споживання
Послуги, які надає BlockMasterarrow
03
Проєктування та монтаж “під ключ” (EPC)
04
Експлуатація та технічне обслуговування (O&M)
05
Інжиніринг
06
Прогнозування
07
Аудит

Компанія Renergy, яка входить до холдингу Rengy Development, – це ваш надійний партнер у світі сучасних енергетичних рішень. Як незалежний постачальник електроенергії, ми спеціалізуємося на використанні сонячного ресурсу, пропонуючи екологічну та економічно вигідну альтернативу традиційним джерелам енергії.

Наші послуги орієнтовані на різні види діяльності. Як компанія-постачальник електроенергії, ми забезпечуємо підприємства стабільною подачею електрики. При цьому істотно знижується шкідливий для навколишнього середовища вуглецевий слід.

Наша компанія – постачальник електроенергії для промисловості в Україні та бізнесу різного роду напрямків. У споживачів вибір постачальника електроенергії для підприємств часто залежить від конкурентоспроможних тарифів та спеціальних пропозицій. Тому ми враховуємо фінансові аспекти, щоб електроенергія для підприємств була затребуваною та доступною. Ми формуємо вартість електроенергії для підприємств за найвигіднішими тарифами, враховуючи індивідуальні особливості різних видів бізнесу, а також враховуючи специфіку та вартість виробництва сонячної електроенергії об'єктами нашого холдингу.

Постачання та продаж електроенергії підприємствам – це чудова можливість для Rengy Development підтримати вітчизняні та міжнародні компанії у їхньому прагненні декарбонізувати свою діяльність. Для вашої компанії – це спосіб зменшити витрати на електроенергію, уникнути забруднення навколишнього середовища.

До послуги arrow

Сонячна електроенергія для бізнесу або власного споживання являє собою перспективне та вигідне рішення для компаній з будь-яких галузей. Використання сонячних станцій дає можливість підприємствам та приватним підприємцям генерувати власну енергію, мінімізуючи залежність від зовнішніх постачальників та коливань цін на ринку. Це не лише зміцнює екологічну відповідальність бренду, а й надає довгострокову фінансову вигоду, створюючи передумови для сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності.

Rengy Development відкриває нові горизонти для підприємств, у яких вартість електроенергії займає відчутне місце у собівартості продукції. Ми пропонуємо не лише екологічно чисту альтернативу традиційним джерелам енергії, а й значне зниження витрат на оплату за електроенергію. На додаток, ми готові не просто побудувати для вас СЕС для власних потреб, але й профінансувати його будівництво за власний рахунок, підписуючи з вашим підприємством довгостроковий контракт на постачання електроенергії.

До послуги arrow

EPC – це комплексна послуга, яка включає всі етапи інжинірингу, закупівель, будівництва електростанції та запуску об'єкта. Це підхід "під ключ", за яким одна компанія-підрядник несе повну відповідальність за виконання всіх робіт.

Наша команда розпочинає роботу з інженерного проєктування. Це розробка технічної концепції для сонячної електростанції. Вона базується на аналізі кліматичних умов, оцінці потенціалу сонячної інсоляції та інших факторів. На етапі проєктування відбувається вибір усіх необхідних матеріалів, обладнання та компонентів для будівництва сонячної електростанції. Вузлами оптимізації вартості або потенційної виробітки можуть бути інвертори, системи кріплення та їхній кут нахилу, кабельна продукція та її перетин, трансформатори тощо. Далі департамент закупівель проводить тендери та закупівлі безпосередньо у виробників обладнання та матеріалів, а майстри проводять будівництво сонячної електростанції. Це включає підготовку території, монтаж систем та інтеграцію в загальну енергетичну інфраструктуру. А також впровадження високотехнологічних систем моніторингу та управління станцією на відстані. Якість будівельних та монтажних робіт має вирішальне значення для стабільної генерації екологічно чистої електроенергії.

Після завершення будівництва експерти проводять випробування систем. Після успішної перевірки об'єкт сонячної генерації вважається готовим до експлуатації. На даному етапі СЕС передається в департамент управління та обслуговування електростанцій, де здійснюється ряд послуг та заходів, описаних у даному розділі.

До послуги arrow

Послуги O&M являють собою комплексний підхід до управління та технічного обслуговування сонячних електростанцій. Це необхідно для підтримання ефективної та надійної роботи СЕС, максимізації її продуктивності та продовження терміну служби.

Регулярне технічне обслуговування включає огляди, чистку сонячних панелей від забруднень, перевірку та заміну зношених елементів. Наші фахівці оперативно реагують на будь-які збої у роботі системи, забезпечуючи швидке усунення несправностей та мінімізацію часу простою.

Регулярний аналіз даних дозволяє нам оптимізувати роботу ваших сонячних електростанцій. Ми допомагаємо нашим партнерам в управлінні гарантійними випадками, включаючи взаємодію з виробниками обладнання для заміни або ремонту компонентів в рамках гарантії. Ми стежимо за тим, щоб усі роботи з обслуговування та експлуатації сонячних електростанцій відповідали нормам безпеки та іншим міжнародним стандартам.

До послуги arrow

Проєктування включає всебічне планування системи, що є основою для успішного будівництва та подальшої експлуатації об'єкта. Спочатку інженери та архітектори працюють над створенням концепції майбутньої СЕС. Експерти проводять різноманітні дослідження – геологічні, гідрологічні та інші. Ці дані допомагають визначити оптимальне розташування та орієнтацію елементів СЕС. Детальне проєктування включає розробку технічних креслень, схем підключення, вибір обладнання та матеріалів. Особлива увага приділяється ефективності та надійності системи, а також можливостям її масштабування у майбутньому.

Спеціалісти компанії підготовлюють повний пакет проєктної документації, відповідної всім вимогам та нормативам. Це забезпечує юридичну та технічну основу для будівництва об'єкта. Постачальники електроенергії проводять планування всіх етапів будівництва, розрахунок часових рамок проєкту та організацію логістики.

У послуги також входить проведення аналізу економічної ефективності проєкту, включаючи оцінку витрат, потенційної вигоди від експлуатації об'єкта та ризиків. Проводиться робота з державними органами для отримання дозволів та ліцензій на експлуатацію сонячної електростанції.

До послуги arrow

Прогнозування виробництва у реальному часі є ключовою складовою володіння та управління інтегрованими в єдину енергосистему сонячними електростанціями. Це дозволяє передбачити та оптимізувати обсяги виробництва електроенергії, враховуючи різні змінні та умови.

Аналіз метеорологічних даних допомагає прогнозувати кількість енергії, яку може бути вироблено СЕС у кожному годинному інтервалі. Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення проводиться моделювання виробництва енергії на основі отриманих метеорологічних даних. Чим краще організований процес прогнозування генерації, чим більш надійні та різносторонні дані, отримані зі супутників, тим точніше можна запланувати свій виробіток та продаж електроенергії, і тим самим зменшити штрафи за небаланси, які нараховуються за невідповідність фактичних даних, плановим.

Історично накопичені метеодані, які є у нашій компанії у різних регіонах країни, враховуючи наш широкий досвід володіння та експлуатації сонячними електростанціями, дозволяє більш коректно виконувати це завдання, помилка в якій безпосередньо впливає на дохідність компанії. Це сприяє підвищенню ефективності та зниженню ризиків втрат у виробництві енергії. Також на основі прогнозів можна планувати технічне обслуговування станції, обираючи оптимальний час для проведення робіт.

Послуга прогнозування також важлива для управління ризиками, пов'язаними з коливаннями у виробництві енергії, що особливо актуально для ринків, де ціни на електроенергію залежать від часу доби та погодних умов. Прогнози допомагають у координації роботи СЕС з загальною енергосистемою, сприяючи балансуванню навантаження та забезпеченню стабільності електропостачання.

До послуги arrow

Аудит СЕС – комплексна перевірка та аналіз ефективності чинний сонячних станцій або оцінка потенціалу для встановлення нових систем. Цей процес охоплює технічний огляд та оцінку обладнання, а також аналіз технічних рішень у рамках проєктування. Якщо йдеться про вже встановлену сонячну станцію, аудит допоможе визначити поточний стан обладнання, ефективність його роботи та можливі проблеми або дефекти.

Процес аудиту передбачає аналіз даних виробництва СЕС та дозволяє порівняти з моделлю виробництва віртуальної станції на основі метеоданих на обраній локації. Спеціалісти проводять аналіз ефективності сонячної установки, оцінюючи такі фактори, як потужність АС та DC, втрати енергії у системі, кут нахилу металоконструкцій, конструктив та якість виконаних робіт, які так чи інакше відбиваються на загальній продуктивності системи.

В рамках аудиту виявляються потенційні можливості для оптимізації СЕС, наприклад, модернізація обладнання, покращення управління енергоспоживанням або впровадження додаткових рішень з моніторингу або телемеханіки. Клієнтам надається звіт, що включає економічний аналіз та рекомендації щодо підвищення ефективності та скорочення енергетичних витрат.

До послуги arrow